En bra start
på resten av livet


Mikaeliskolans F-klass

 Välkommen till Mikaeliskolans förskoleklass!

Skogen som vi har runt husknuten vistas vi i på måndagar och fredagar en stor del av året. Där får vi möjlighet att bland annat utveckla balanssinnet genom att röra oss i kuperad terräng, uppleva årstidsskiftningarna och lära om naturen och vår närmiljö.


Dagarna, som börjar 8.30 och slutar 12.00 har en bestämd rytm vilket ger trygghet och igenkänning. Dagen varvas av fri lek med kreativa och enkla leksaker i naturmaterial, med handarbete och aktiviteter efter årstid. I samlingen leker vi rörelselekar, lär oss rim och ramsor och lyssnar på en saga som berättas eller visas i ett litet bordsspel bland mycket annat. Att bekanta sig med siffror och bokstäver sker naturligt i barnens lek och genom våra vardagliga sysslor och aktiviteter.  Majas alfabetssånger är ett uppskattat inslag i förskoleklassen.

Vi äter medhavd frukt på förmiddagen och avslutar förskoleklassdagen med lunch i vårt klassrum med efterföljande sagovila. 

Verksamheten utgår från Läroplanen för skolan, lgr 22 & Waldorfskolan kursplan ”En väg till frihet”.

Karolina Bure Kontakta oss på e-post
f-klass@mikaeliskolan.se

Waldorfförskola för mindre barn

I Nyköping finns förutom Mikaeliskolans förskoleklass även förskolor för mindre barn. Läs mer om dem på 
www.waldorfforskolaninykoping.se

Skogen som vi har runt husknuten vistas vi i  en stor del av året. Där får vi möjlighet att bland annat utveckla balanssinnet genom att röra oss i kuperad terräng.

Att bekanta sig med siffror och bokstäver sker naturligt i barnens lek och genom våra vardagliga sysslor, aktiviteter och i rim och ramsor.