Mikaeliskolan - En skola för 
livslång lust till lärande

Mikaeliskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola. www.folkhalsomyndigheten.se 
Det finns ingen anledning för friska barn och elever att stanna hemma från förskola eller skola, även om de befunnit sig i riskområden. Elever som är sjuka ska stanna hemma som vanligt. Även barn med lindriga luftvägssymtom, som ont i halsen och hosta, ska stanna hemma. Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta idagsläget. Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd.
                                                                                                                                   Rektor Susanne.

 


Välkommen till
Nyköpings waldorfskola!

Mikaeliskolan är Nyköpings äldsta, icke vinstdrivande friskola. Vår vackra skolmiljö inbjuder till lek och äventyr, fantasi och kreativitet. Vi är en skola där alla känner igen varandra och bryr sig om varandra.

Vår efterlängtade utbyggnad togs i bruk vid starten av vårterminen 2019, där finns skolans högstadium och lärarrum.

Information om bygget finns på föräldrasidorna här på hemsidan.
Här finns en länk som inte kräver inloggning:  Länk till skolans utbyggnad.
 
Välkommen!

Mikaeliskolan -
Nyköpings Waldorfskola

Ekologisk mat -
från skolans eget kök

Waldorfpedagogik -
Teori, konst och praktik