Mikaeliskolan - En skola för 
livslång lust till lärande

 


 

Välkommen till
Nyköpings waldorfskola!

Mikaeliskolan är Nyköpings äldsta, icke vinstdrivande friskola. Vår vackra skolmiljö inbjuder till lek och äventyr, fantasi och kreativitet. Vi är en skola där alla känner igen varandra och bryr sig om varandra.

Vår efterlängtade utbyggnad togs i bruk vid starten av vårterminen 2019, där finns skolans högstadium och lärarrum.

Information om bygget finns på föräldrasidorna här på hemsidan.
Här finns en länk som inte kräver inloggning:  Länk till skolans utbyggnad.
 
Välkommen!


Handlingsplan om behov av stängning uppstår med anledning av Corona.

Rektor har i dag reviderat beslut från 20200313 gällande en eventuell partiell stängning av skolan med anledning av Corona.
Om lärare i de yngre årens klasser insjuknar och skolan behöver omstrukturera fördelas pedagoger och övrig personal från klass 9 och klass 8 till de klasser som berörs och eleverna i klass 9 och klass 8 skickas hem då de ålder- och skolmässigt bäst klarar sig själva.
GoogleClassroom och Vklass används då som distansundervisningsplattform.
Skolan tillhandahåller elevdatorer för hemlån vid ett sådant arrangemang.
Om lärare i klass 8 och 9 insjuknar omfördelas inte personal utan upplägget blir samma som ovan.
Motivering till organisationen är att yngre barn behöver vara i skola och omsorg för att föräldrar ska kunna arbeta.
Om skolan inte tar emot de yngre barnen drabbas viktiga samhällsfunktioner. Mikaeliskolan ska bidra till att samhället fungerar.
Om ytterligare personal insjuknar kommer rektor att stänga ner skolan successivt uppifrån och ner klassvis.
Om regeringen beslutar att stänga alla skolor infogar sig Mikaeliskolan i beslutet och undervisning kommer att ske på distans via lärplattform enligt ovan endast för klass 9 och 8 inledningsvis.
Elever i de lägre åren får hemarbete levererat digitalt och/eller fysiskt från skolan inom kommunen.
För tillresande elever från andra kommuner än Nyköpings kommun sker mer individuella lösningar.
Susanne Granat Ahlstrand, rektor

Nyköping 20200313
Nyköping 20201006
Nyköping 20201116 

Mikaeliskolan -
Nyköpings Waldorfskola

Ekologisk mat -
från skolans eget kök

Waldorfpedagogik -
Teori, konst och praktik