Mikaeliskolan - En skola för 
livslång lust till lärande


Välkommen till
Nyköpings waldorfskola!

Mikaeliskolan är Nyköpings äldsta, icke vinstdrivande friskola. Vår vackra skolmiljö inbjuder till lek och äventyr, fantasi och kreativitet.
De senaste åren har Mikaeliskolan vuxit. Det är jätteroligt för skolan och waldorfpedagogiken! Det kräver att skolan på ett bra sätt kan bemöta den efterfrågan som finns. Då skolan byggdes 1997 gjordes den för B-form, d v s två årskullar per klass, men på senare år har intresset för skolan ökat och Stiftelserådet har därför beslutat att skapa en skola i A-form. Länk till skolans utbyggnad.
 Vi är en skola där alla känner igen varandra och bryr sig om varandra.

Välkommen!

Mikaeliskolan -
Nyköpings Waldorfskola

Ekologisk mat -
från skolans eget kök

Waldorfpedagogik -
Teori, konst och praktik