Mikaeliskolan, logotyp

Välkommen till Nyköpigs Waldorfskola

 

Mikaeliskolan är Nyköpings äldsta, icke vinstdrivande friskola. Vår vackra skolmiljö inbjuder till lek och äventyr, fantasi och kreativitet. Vi har egna hantverkslokaler och ett kök där vi lagar ekologisk mat.

 

Välkommen till en skola där alla känner igen och bryr sig om varandra!