Mikaeliskolan - En skola för 
livslång lust till lärande

Välkommen till
Nyköpings waldorfskola!

Mikaeliskolan är Nyköpings äldsta, icke vinstdrivande friskola. Vår vackra skolmiljö inbjuder till lek och äventyr, fantasi och kreativitet. Vi är en skola där alla känner igen varandra och bryr sig om varandra.

Vi står i startgropparna för att bygga ut vår skola. Intresset för skolan är stort och de senaste åren har elevantalet ökat. Det är jätteroligt för skolan och waldorfpedagogiken!

Under veckan (v 12) kommer träd att börja fällas inför bygget. Under denna vecka kommer också byggområdet att avgränsas och stängslas. Tidplanen för hela bygget kommer att presenteras mer i detalj framöver. Intern aktuell information om bygget finns på föräldrasidorna här på hemsidan.
Här finns en länk som inte kräver inloggning:  Länk till skolans utbyggnad.
 
Välkommen!

Mikaeliskolan -
Nyköpings Waldorfskola

Ekologisk mat -
från skolans eget kök

Waldorfpedagogik -
Teori, konst och praktik