En bra start
på resten av livet


Mikaeliskolans F-klass

 Välkommen till Mikaeliskolans förskoleklass!

Här lever vi, och lär av livet.
Skogen som vi har runt husknuten vistas vi i på måndagar och fredagar en stor del av året. Där får vi möjlighet att bland annat utveckla balanssinnet genom att röra oss i kuperad terräng, uppleva årstidsskiftningarna och lära om naturen och vår närmiljö.
Dagarna, som börjar 8.30 och slutar 12.00 har en bestämd rytm vilket ger trygghet och igenkänning. Dagen varvas av fri lek med kreativa och enkla leksaker i naturmaterial, med handarbete och aktiviteter efter årstid. I samlingen leker vi rörelselekar, lär oss rim och ramsor och lyssnar på en saga som berättas eller visas i ett litet bordsspel.

Att bekanta sig med siffror och bokstäver sker naturligt i barnens lek och genom våra vardagliga sysslor, aktiviteter och i rim och ramsor.

Vi äter medhavd frukt på förmiddagen och avslutar förskoleklassdagen med lunch i vårt rum.
Därefter tar fritidsdelen vid i samma regi, med sagobok och vila för att därefter återgå till lek och handarbete etc.
Mellanmålet intar vi i vår grillkåta vilket gör att vi kan äta ”ute” året om utan att vara beroende av väder och vind.

Verksamheten utgår från Läroplanen för skolan & Waldorfskolan kursplan ”En väg till frihet”.

Karolina Bure Kontakta oss på e-post
f-klass@mikaeliskolan.se

Waldorfförskola för mindre barn

I Nyköping finns förutom Mikaeliskolans förskoleklass även förskolor för mindre barn. Läs mer om dem på 
www.waldorfforskolaninykoping.se

Skogen som vi har runt husknuten vistas vi i  en stor del av året. Där får vi möjlighet att bland annat utveckla balanssinnet genom att röra oss i kuperad terräng.

Att bekanta sig med siffror och bokstäver sker naturligt i barnens lek och genom våra vardagliga sysslor, aktiviteter och i rim och ramsor.