Mikaeliskolan - En skola för 
livslång lust till lärande 

Välkommen till
Nyköpings waldorfskola!

Mikaeliskolan är Nyköpings äldsta, icke vinstdrivande friskola. Vår vackra skolmiljö inbjuder till lek och äventyr, fantasi och kreativitet. Vi är en skola där alla känner igen varandra och bryr sig om varandra.

Vår efterlängtade utbyggnad togs i bruk vid starten av vårterminen 2019, där finns skolans högstadium och lärarrum.

Information om bygget finns på föräldrasidorna här på hemsidan.
Här finns en länk som inte kräver inloggning:  Länk till skolans utbyggnad.
 
Välkommen!

Mikaeliskolan -
Nyköpings Waldorfskola

Ekologisk mat -
från skolans eget kök

Waldorf
pedagogik -
Teori, konst och praktik