Vår hemsida görs om!
Den är lite rörig för tillfället.
Tack för ert tålamod!

Välkommen till
Nyköpings waldorfskola!


Vår hemsida håller på att göras om och uppdateras. Som förälder på skolan kommer du att hitta skolinfo på v-klass. Här på hemsidan finns också information, men främst för personer, till exempel blivande föräldrar, som vill veta mer om vår verksamhet och vår pedagogik. Vi ber om överseende för att hemsidan kan ha sina brister under en övergångsperiod.

På Mikaeliskolan går teori, hantverk och konst hand i hand genom alla skolår, från förskoleklass till årskurs nio. Här finns också fritidshem. Mikaeliskolan är en waldorfskola och är en icke vinstdrivande friskola. Dialog, jämlikhet och ett tydligt lärarskap kännetecknar vår skola. Här känner alla igen varandra och bryr sig om varandra. Mikaeliskolan är en skola för alla sinnen.

Skolan ligger centralt i Nyköping men ändå avskilt, granne med naturreservatet Hållet. Under 2024 kommer skolan att börja byggas ut. Den paviljong där idag matsal, kök, fritids och träslöjd finns kommer att tas bort och ersättas av ett helt nybyggt skolhus. En luftig matsal, kreativa hantverkslokaler och lokaler för förskoleklass och fritids är något av det som huset kommer att inhysa. Det ser vi fram emot!

Mer om Mikaeliskolan

Kök
och mat

Waldorf-
pedagogik