Mikaeliskolan - En skola för 
livslång lust till lärande 

Välkommen till
Nyköpings waldorfskola!


På Mikaeliskolan går teori, hantverk och konst hand i hand genom alla skolår, från förskoleklass till årskurs nio. Här finns också fritidshem.

Mikaeliskolan är en waldorfskola och är en icke vinstdrivande friskola. På vår skola är ekologiska, kulturella och globala sammanhang i fokus. Dialog, jämlikhet och ett tydligt lärarskap kännetecknar vår skola. Mikaeliskolan är en skola där alla känner igen varandra och bryr sig om varandra. Mikaeliskolan är en skola för alla sinnen.

Skolan ligger centralt i Nyköping men ändå avskilt, strax intill natursköna Hållet. Under 2024 kommer skolan att börja byggas ut. Den paviljong där idag matsal, kök, fritids och träslöjd finns kommer att tas bort och ersättas av ett helt nybyggt skolhus. En luftig matsal, kreativa hantverkslokaler och lokaler för förskoleklass och fritids är något av det som huset kommer att inhysa. Det ser vi fram emot!

Mer om Mikaeliskolan

Kök
och mat

Waldorf-
pedagogik