Skolan växer – vi bygger ut!

De senaste åren har Mikaeliskolan vuxit. Det är jätteroligt för skolan och waldorfpedagogiken! 

2019 byggdes skolan ut med en högstadiedel. Då går idag årskurserna 6-9 och där finns lärarrum. 2024 tas nästa steg för ytterligare utbyggnad av skolan. Den sk paviljongen kommer att rivas och stället kommer en ny byggnad att växa fram. Den kommer bl a att innehålla matsal, kök, förskoleklass, hantverkssalar och inte minst utrymme för fritids. Byggnadens utseende och funktion har tagits fram i samarbete med Pietsch arkitekter. Bygglov har beviljats och bygge kommer att påbörjas under året.

Vill du veta mer om bygget, kontakta skolchef Christer Lindahl, som också är skolans samordnare då det gäller bygget.