Elevernas röst
på Mikaeliskolan


Mikaeliskolans elevråd

Mikaeliskolan har ett aktivt elevråd. Skolan tar elevers förslag och synpunkter på allvar för att kunna förbättra skolan både ur elevernas och också lärarnas perspektiv.

I början av läsåret utser varje klass ett antal elever som representerar kamraternas åsikter. Varje termin gör vi en omröstning för de olika positionerna, ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Kontakta elevrådet på e-post:
​​​​​​​elevrad@mikaeliskolan.se​​​​​​​

Vi har
  • Matråd
  • Elevråd
    (representanter från åk 5-9)
  • Ungdomsfullmäktige
    (representanter från åk 8-9).