Mikaeliskolans förskoleklass


 

Måndagar och fredagar är vår granne skogen vårt “klassrum”. Där upplever vi årstidsskiftningarna, lär om naturen och vår närmiljö och inte minst utvecklas balanssinnet då vi klättrar över stock och sten, kryper och klänger.

Dagarna börjar kl  8.30 och slutar kl 12.00. Alla dagar följer samma bestämda rytm vilket ger trygghet och igenkänning. I samlingen leker vi bland annat rörelselekar, lär oss rim och ramsor och lyssnar på en saga som berättas eller visas i ett litet bordsspel. 
Dagen varvas med fri lek där kreativitet och enkla leksaker i naturmaterial är centralt. Vi arbetar med handarbete och anpassar aktiviteter efter årstid. Att bekanta sig med siffror och bokstäver sker naturligt i barnens lek och genom våra vardagliga sysslor och aktiviteter. Majas alfabetssånger är ett uppskattat inslag i förskoleklassen.

Vi äter medhavd frukt på förmiddagen och avslutar förskoleklassdagen med lunch i vårt klassrum med efterföljande sagovila.

Waldorfförskola
I Nyköping finns också en waldorfpedagogisk förskola; Solbacken.
Läs mer: www.waldorfforskolaninykoping.se