Våra förädrar
”Föräldrarna har valt waldorfpedagogiken, vilket är en fruktbar grogrund för nära    samarbete mellan hem och skola.”
                                                       Ur En väg till frihet, waldorfskolornas läroplan


Att vara förälder på Mikaeliskolan

Att vara förälder i en waldorfskola innebär engagemang och ett aktivt föräldraskap. Pedagoger och föräldrar skapar tillsammans barnens skola.

Mikaeliskolan erbjuder en kreativ och stimulerande miljö i sann waldorfpedagogisk anda.
Skolorganisationen består av pedagoger och oss föräldrar tillsammans. Samarbetet mellan hem och skola kring barnens fostran och utveckling skapar en viktig grund som är en nödvändig förutsättning för pedagogiken. Du som väljer Mikaeliskolan till ditt barn ska alltså vara beredd att ta aktiv del i ditt barns skola och skolgång.
Stiftelseråd
Mikaeliskolan styrs av en stiftelse som består av representanter från lärarna och från för­äldrarna.
Föräldraforum
Detta består av ordförande, sekreterare, kassör (som alla är föräldrar på skolan) samt skolans klassföräldrar (se nedan). Föräldrarepresentanterna för Stiftelserådet förväntas också delta. Givetvis är alla skolans föräldrar inbjudna och varmt välkomna till Föräldraforum. Dessa möten hålls minst två gånger per termin. Föräldraforum arbetar bland annat med att:
• fördjupa föräldrarnas kunskap om waldorfpedagogiken • stärka föräldrarnas roll i mötet med skolan
• främja föräldrarnas möten och kontakterna över årskursgränserna
• arrangera Mikaelimarknaden i oktober samt trädgårdsdagen i april
• stötta skolan vid årsfester och olika projekt, t ex bygga lekstuga eller ordna gungor
• underlätta information och kommunikation mellan föräldrar och skola
Klassföräldrar
Varje klass ska utse klassföräldrar, vanligtvis ett par för varje skolår. Dessa deltar på För­ äldraforum, fördelar klassens arbetsuppgifter vid Mikaelimarknaden, tar initiativ till pedagogpresenter och är klassens länk mellan skola och föräldrar. Vill klassföräldrarna ordna olika klassaktiviteter så är det givetvis fritt fram. 

Mikaelimarknad i oktober
Mikaeliskolans höstmarknad är ett festligt evenemang med bland annat hantverksförsäljning, lunchservering och café. Höjdpunkten är Mikaelispelet där alla klasser deltar. Att arrangera marknaden ökar barns och föräldrars engagemang i skolan och dessutom är det en möjlighet för allmänheten att få veta mer om skolan och waldorfpedagogiken. Intäkterna från höstmarknaden tillfaller Föräldraforum.
Trädgårdsdag i april
En gång per år gör vi skolgården fin tillsammans. Vi målar, rensar rabatter, reparerar mindre saker, städar mm. Dagen avslutas med en gemensam fest för föräldrar och pedagoger.
Sommarstädning
Varje sommar tilldelas varje familj en skötseluppgift på skolan. Det kan till exempel vara att olja bänkar, slipa klassrumsgolv eller tvätta fönster.
Övrigt
Vi föräldrar bildar också olika arbetsgrupper, vars uppgifter varierar med aktuella behov. Det kan vara en bygg-grupp, skolgårdsgrupp och festgrupp, som ordnar festen på trädgårdsdagen. Alla föräldrar är välkomna att föreslå till exempel studiecirklar och föreläsningar på aktuella teman. Vid jul brukar vi baka pepparkakor med barnen.

Möjligheterna är alltså många för dig att engagera dig i ditt barns skola.
Kontakt
Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Ordförande Pär Ulvegrip, tfn: 070-988 40 71
E-post: foraldraforum@mikaeliskolan.se

”Föräldrarna har valt waldorfpedagogiken, vilket är en fruktbar grogrund    för nära samarbete mellan hem och skola.”
 Ur En väg till frihet, waldorfskolornas läroplan.