"Föräldrarna har valt waldorfpedagogiken,
vilket är en fruktbar grogrund för nära samarbete mellan hem och skola."

Ur "En väg till frihet"


Varför välja Mikaeliskolan?

Det är barnen som går i skolan, men det är du som förälder som väljer skola.
Och det är Mikaeliskolan som står för pedagogiken. 
Vill du att ditt barn ska utvecklas med hjälp av den ideologi som waldorfskolor erbjuder? 

 • På Mikaeliskolan har hand, huvud och hjärta lika stor del i ditt barns utveckling.
 • Här deltar föräldrar på föräldramöten, föräldraforum och aktiviteter på skolan där föräldrars engagemang är viktigt.
 • Här är maten till största del vegetarisk och så långt det går biodynamisk, ekologisk och kravmärkt.
 • Alla föräldrar deltar i sommarstädning av skolan samt bidrar till höstmarknaden, trädgårdsdagen och andra aktiviteter.
 • På Mikaeliskolan är det viktigt med utevistelse och rörelse och därför behöver föräldrar klä sitt barn därefter.
 • Inom waldorfpedagogiken behövs koncentration av alla sinnen. Det är extra tydligt på
  till exempel morgonperioderna som är drygt 1,5 timme långa och inleder varje skoldag.
 • På Mikaeliskolan arbetar vi främst analogt, men digitalt i den mån att vi följer den statliga läroplanen.
 • Här värdesätts hantverk och teori lika mycket och bidrar tillsammans till barnens utveckling.
 • Läraren har en central roll och undervisningen är ofta lärarledd i helklass, ett av waldorfpedagogikens kännetecken.
 • Undervisningen är till stor del muntlig. 
 • Föräldrar på Mikaeliskolan är intresserade av waldorfpedagogiken och vill gärna lära sig mer om den.

För att ditt barns skolgång ska bli så utvecklande och givande som möjligt är det viktigt att du som förälder är medveten om vad waldorfpedagogik innebär. Informationen på denna hemsida och dess länkar hoppas vi ska tydliggöra hur vi arbetar på Mikaeliskolan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig.